Kontakt

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Funduszy Strukturalnych
al. Szucha 25
00-918 Warszawa

Punkt informacyjny czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15

tel. (022) 34 74 732
e-mail: priorytet3pokl@men.gov.pl

www.efs.men.gov.pl